EQUIPOS
MINI OTDR
GTN-OTDR-MDR20
PLATAFORMA OTDR
GTN-TROAP-23
MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA & VFL
GTN-OPM_VFLSC
MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA OPM MINI
GTN-OPM-4IN1
LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS
GTN-VFL-XXMW
IDENTIFICADOR DE TRÁFICO
GTN-ITFO
SONDA DE INSPECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA
GTN-OFIP-400X